1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Trawienie a wyciąg ziołowy KE

Proces trawienia u człowieka

Przewód pokarmowy człowieka odpowiedzialny za układ trawienia stanowi wielką przestrzeń życiową dla bakterii i innych mikroorganizmów.  Tworzą one ekosystemy pozostające względem siebie w skomplikowanej interakcji. Istnieją dwie duże grupy bakterii odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi w obrębie jelit – jedną z nich tworzą bakterie tlenowe, pobierające tlen z powietrza drugą zaś beztlenowe, na które tlen działa w sposób niekorzystny.

Continue reading „Trawienie a wyciąg ziołowy KE”