Informacje praktyczne dla piszących prace magisterskie, licencjackie, doktoranckie IV. TABLICE. ILUSTRACJE Informacje na temat opisu tablic i tabel a także ilustracji – podaje norma PN-78/N-01222.04. Tablice należy umieszczać w tekście możliwie najbliżej miejsca, gdzie jest o nich wzmianka.Read More →

Informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych I. CYTATY I PRZYPISY Autorzy prac korzystają często z przemyśleń i publikacji innych osób. Aby nie być posądzonym o plagiat, autor musi podać źródło, z którego czerpie informacje, a następnie dokładnie je opisać. Podanie źródeł jest konieczne, gdy przytacza się cytaty, dane liczbowe, wzory lub ilustracje zaczerpnięte z innych publikacji.Read More →

Informacje praktyczne dla piszących prace licencjackie, magisterskie, doktoranckie III. ZASADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO – WYKORZYSTANYCH W PRACY ŹRÓDEŁ ELEKTRONICZNYCH: Obowiązkowe elementy i ich kolejność – podano zgodnie z normą PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. 1.Elektroniczne książki, bazy danych, programy komputerowe 2.Fragmenty w elektronicznej książce, bazie danych lub programie komputerowym 3.Artykuły (rozdziały) w elektronicznej książce, bazie danych lub programie komputerowym 4.Elektroniczne wydawnictwa ciągłe (np. czasopisma) opisywane w całości 5.Artykuły w elektronicznych wydawnictwach ciągłych (np. w czasopismach) 6.Biuletyny elektroniczne, strony WWW, listy dyskusyjne, i i inne systemy elektronicznego komunikowania się 7.Komunikaty elektroniczne (wypowiedzi na listach dyskusyjnych, listy elektroniczne) Ad.1. Książka elektroniczna,Read More →

Informacje dla autorów prac magisterskich, doktoranckich, licencjackich II. ZASADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO – WYKORZYSTYWANYCH W PRACY ŹRÓDEŁ DRUKOWANYCH Elementy opisów i ich kolejność w bibliografii załącznikowej podaje norma PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura: 1.wydawnictwo zwarte (książka) 2.artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce) 3.wydawnictwo ciągłe (np. czasopismo) opisywane w całości 4.artykuł w wydawnictwie ciągłym (w czasopiśmie) 5.normaRead More →

Prace magisterskie – poprawa prac Oferujemy pomoc przy pisaniu prac magisterskich, prac licencjackich. Prace magisterskie – opracowanie własne jak pisać prace magisterskie. Działalność w zakresie pomocy przy pisaniu prac magisterskich prowadzona jest legalnie od 1998 roku w ramach usług edukacyjnych.Read More →

Prace magisterskie Prace magisterskie pisane na zlecenie. Pisanie prac, prace magisterskie i prace licencjackie dla studentów i firm. Profesjonalne usługi pisania prac magisterskich i licencjackich. Prace pisane są profesjonalnie, rzetelnie, terminowo, zgodnie z prawem, prace magisterskie z rachunkowości, prawa, ekonomii, analizy statystycznej i finansowej Oferujemy pomoc przy pisaniu prac naukowych – zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich. Przygotowujemy opracowania tylko z dziedzin w których jesteśmy specjalistami. Poprawa prac Nasza specjalizacja to: prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace zaliczeniowe z analizy finansowe i inne. Wszystkie prace zawierają przypisy i bibliografię oraz powstają na indywidualne zamówienie klienta i dostosowane do potrzeb klientów. Naszymi klientami są firmy i osobyRead More →