Prace magisterskie 3

Prace magisterskie 3

Informacje praktyczne dla piszących prace licencjackie, magisterskie, doktoranckie

III. ZASADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO – WYKORZYSTANYCH W PRACY ŹRÓDEŁ ELEKTRONICZNYCH:
Obowiązkowe elementy i ich kolejność – podano zgodnie z normą PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

1.Elektroniczne książki, bazy danych, programy komputerowe
2.Fragmenty w elektronicznej książce, bazie danych lub programie komputerowym
3.Artykuły (rozdziały) w elektronicznej książce, bazie danych lub programie komputerowym
4.Elektroniczne wydawnictwa ciągłe (np. czasopisma) opisywane w całości
5.Artykuły w elektronicznych wydawnictwach ciągłych (np. w czasopismach)
6.Biuletyny elektroniczne, strony WWW, listy dyskusyjne, i i inne systemy elektronicznego komunikowania się
7.Komunikaty elektroniczne (wypowiedzi na listach dyskusyjnych, listy elektroniczne)
Ad.1. Książka elektroniczna, baza danych, program
Autor/Autorzy
Tytuł
Nośnik
Wydanie
Miejsce wydania
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji
Data dostępu*
Warunki dostępu*
Numer znormalizowany (ISBN/ISSN)
*elementy oznaczone gwiazdką są obowiązkowe tylko dla dokumentów online

Poprawa prac magisterskich

Przykłady opisu książek elektronicznych:Gielecki, J.; Gacek, W.; Wilczak, T.: Multimedialny słownik anatomiczny [CD-ROM].Wersja 2.0. Warszawa: Wydaw.Lekarskie PZWL, 1997.1 dysk optyczny (CD-ROM).

Christiansen, D.: Electronics engineers handbook [CD-ROM]. 4 ed.New York.McGraw-Hill.1999.

Simon-Ritz, F.: Germanistik im Internet. Berlin:Deutsches Bibliotheksinstitut, 1998 [dostęp 30 września 1999].Dostępny w Internecie http://www.dbi_pub/dbi_pub.htm/bd_art99.htm

Ad.2. Fragment w elektronicznej książce, bazie danych, programie komputerowym
Autor/Autorzy (dokumentu macierzystego)
Tytuł (dokumentu macierzystego)
Nośnik
Wydanie
Miejsce wydania
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji
Data dostępu*
Oznaczenie rozdziału
Tytuł fragmentu
Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego
Warunki dostępu*
Numer znormalizowany
*elementy oznaczone gwiazdką są obowiązkowe tylko dla dokumentów online

Przykłady opisu fragmentu, rozdziału książki elektronicznej:Kopaliński, Wł.: Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja 1.00.000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2000. Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. ISBN 83-01-13194-2

World factbook [CD-ROM]. [Washington. D.C.]: Central Intelligence Agency, 1990.Spain vital statistics.ID number:CI WOFACT 1206

Ad.3. Artykuł (rozdział) w książce elektronicznej, bazie danych lub programie komputerowym
Autor/Autorzy artykułu
In:/W:
Autor/Autorzy dokumentu macierzystego
Tytuł dokumentu macierzystego
Nośnik
Wydanie
Miejsce wydania
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji
Data dostępu*
Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego
Warunki dostępu*
Numer znormalizowany
*elementy oznaczone gwiazdką są obowiązkowe tylko dla dokumentów online

Przykłady opisu artykułu (rozdziału) książki elektronicznej:McConnell, W.H. Constitutional history. In: The Canadian encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1 Toronto:McClelland&Stewart, c.1993. ISBN 0-7710-1932-7.

Belle de Jour. In: Magill’s Survey of Cinema [online]. Pasadena (Calif.): Salem Press, 1985- [dostęp:1994-08-04]. Accession no. 0050053. Dostępny w DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).

Ad.4: Wydawnictwo ciągłe (np. czasopismo) opisywane w całości
Tytuł
Nośnik
Wydanie
Miejsce wydania
Data wydania
Data dostępu*
Warunki dostępu*
Numer znormalizowany
*elementy oznaczone gwiazdką są obowiązkowe tylko dla dokumentów online

Przykład opisu czasopisma elektronicznego online:Journal of Technology Education [online]. Blacksburg (Va): Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989- [dostęp: 15 marca 1995]. Półrocznik. Dostępny w Internecie:gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte.ISNN 1045-1064

Ad.5. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopismo)
Autor/Autorzy artykułu
Tytuł artykułu
Tytuł wydawnictwa ciągłego
Nośnik
Wydanie
Oznaczenie zeszytu
Data aktualizacji
Data dostępu*
Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego
Warunki dostępu*
Numer znormalizowany
*elementy oznaczone gwiazdką są obowiązkowe tylko dla dokumentów online

Przykłady opisu artykułu w czasopismach:Bobińska, M.: Ryzykowny kurs. Gazeta Prawna [online]. 2002-06-03, nr 105/2002 [dostęp 27 marca 2003]. s. 2. Dostępny w Internecie: http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105.00000020a. ISSN 1232-6712

Tadeusiewicz, R.: Informacja o utworzeniu, a także o celach i sposobach działania Polskiej Biblioteki Internetowej: Do wiadomości Rektorów-Członków KRASP. W: Biuletyn EBIB [online]. Nr 2/2003 (42) luty. [dostęp 28 marca 2003]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/tadeusiewicz.php. ISSN 1507-7187

Ad.6. Biuletyny elektroniczne, strony www, serwisy online
Tytuł
Nośnik
Miejsce wydania
Wydawca
Data wydania
Data dostępu
Warunki dostępu

Przykłady opisu biuletynu elektronicznego, strony WWW:Biuletyn elektroniczny
Federal Depository Library Program Files (/GO Depository) [online]. Washington, D.C.: Governement Printing Office [dostep: 1995-02-15]. Dostępny w Internecie:telnet://federal.bbs.gpo.gov.

Strony internetowej
Annual report for the year 2001-2002 [online]. Cambridge: The University of Cambridge Library, 2004 [dostęp: 06-05-2004]. Dostepny w Internecie: http://www.lib.camac.uk/About/annual_report_2001 -2.pdf

Ad.7. Komunikaty elektroniczne
Autor/Autorzy
Tytuł komunikatu
In:/W:
Tytuł macierzystego systemu elektronicznego komunikowania się
Nośnik
Miejsce wydania
Wydawca
Data wydania*
Data dostępu
Lokalizacja w obrębie systemu macierzystego
Warunki dostępu**
*dla korespondencji osobistej lub nieopublikowanej należy podać datę wysłania wiadomości
**obowiązkowy, z wyjątkiem korespondencji osobistej lub komunikatów nieopublikowanych

Przykłady opisu komunikatu i listu elektronicznego:Parker, E. Re. Citing electronic journals. In: PACS-L (Public Access Computer System Forum) [online]. Houston (Tex):University of Houston Libraries, 24 November 1989; 13:29:35 CST [dostęp: 1 stycznia 1995; 16:15 EST]. Dostępny w Internecie:telnet://brsuser@a.cni.org.

Pritchard, S.: Your request for information about ISO standards. [online]. Message to: Morisson. Margaret. 18 February 1995 [dostęp: 3 marca 1995]. Korespondencja osobista.

źródło: http://www.bg.pw.edu.pl/prac_nauk.html#doki