Prace magisterskie 5 literatura

Prace magisterskie 5 literatura

Informacje praktyczne dla piszących prace magisterskie

Poprawa prac magisterskich

V. LISTA KSIĄŻEK NA TEMAT TECHNIKI PISANIA PRAC NAUKOWYCH DOSTĘPNYCH W ZASOBACH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ PW
(SPRAWDŹ KOMPUTEROWY KATALOG BG PW).

1. Bielec, E.: Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku.Kraków: Wydawn. EJB, 2000.
2.Boć, J.: Jak pisać pracę magisterską?Wrocław: Kolonia Ltd, 1999.
3.Borcz, L.: Vademecum pracy dyplomowej. Bytom: WSEiA, 2001.
4.Dawidziuk, S.: Metodyka pisania pracy magisterskiej. Warszawa: Wydawn. Polit. Warsz., 1975.
5.Dembecka, W.: Metodyka studiowania w uczelni technicznej. Poznań: Wydawn. Politech. Poznańskiej, 1989.
6.Gambarelli, G.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? Kraków: TAiWPN Universitas, 1996.
7.Gierz, W.: Jak pisać pracę licencjacką? Gdańsk: Wyż. Szkoła Turyst. i Hotel., 1998.
8.Godziszewski, J.: Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych. Zielona Góra: Towarz. Nauk. Org. i Kierow., 1987.
9.Kamiński, T.: Poradnik dla prowadzącego i piszącego prace dyplomowe. Warszawa: Wydawn. Wyż. Szkoły Ekon-Informat., 2000.
10. Kolman, R.: Poradnik dla doktorantów i habilitantów. Bydgoszcz: Oficyna Wydaw. Ośr. Postępu Organ., 1996.
11.Krajewski, M.: Praca dyplomowa z elementami edytorstwa. Włocławek: WSH-E, 1998.
12.Opoka, E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Gliwice: Wydaw. Politech. Śląskiej, 2001.
13.Pabian, A.: Pisanie i redagowanie prac dyplomowych. Częstochowa: Wydaw. Politech. Częstoch., 1997.
14.Popławski, Z.: Opracowanie publikacji technicznej.Kraków:AGH, 1976.
15.Pułło, A.: Prace magisterskie i licencjackie. Warszawa: Wydawn, Prawn. PWN, 2001.
16.Rozpondek, M.: Poradnik dyplomanta i absolwenta.Gliwice: Wydawn. Polit. Ślaskiej, 2003.
17.Urban, S.; Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydawn. Akad. Ekon., 2001.
18.Weiner, J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych.Warszawa: Wydawn. Nauk PWN, 2000.
19.Węglińska, M.: Jak pisać pracę magisterską? Kraków: Oficyna Wydaw. Impus, 1997
20.Wójcik, K.: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa: „Placet”, 2005.
21.Wójcik, K.: Piszę pracę magisterską. Warszawa: Oficyna Wydaw. SGH, 1999.
22.Zaczyński, W.: Poradnik autora prac seminaryjnych. Warszawa: Wydaw. Żak, 1995.
23.Żółtowski, B.: Seminarium dyplomowe. Bydgoszcz: Wydaw. Uczeln. Akademii Tech.-Roln., 1997.

źródło: http://www.bg.pw.edu.pl/prac_nauk.html#doki