Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej Autor wniósł wielki wkład w rozwinięcie i wyjaśnienie oraz pogłębienie metod badania przyczynowo- skutkowego, czemu dał wyraz w pierwszej części opracowania. Następnie, w częsci drugiej bardzo trafnie przedstawił pogłębienie badań na temat analizy struktury zjawisk ekonomicznych. Ostatnia część jest poświęcona wykorzystaniu zjawisk ekonomicznych skali w badaniach analitycznych, autor przedstawił własne propozycje metodologiczne w tej dziedzinie.Read More →

Zrobienie pięknego zdjęcia to sztuka, artyzm, wiele lat pracy, wyobraźnia i warsztat. Kursy fotografowania w postaci wpaniałych książek można kupić przez internet. Jak w każdej profesji, im więcej robimy zdjęć, myślimy, podglądamy, podpatrujemy mistrzów, tym nasze zdjęcia zbliżą się do doskonałości. Oczywiście z fotografią jak z malarstwem, muzyką, filmem – nie zawsze podoba się każdemu, gusta i guściki, pojęcie względne. Poniżej przedstawię zdjęcia pięknych kobiet, czy zwracać uwagę na sposób wykonania zdjęcia czy na jego temat… chyba na wszystko naraz, polecam.Read More →