Adwokaci Częstochowa

Adwokaci Częstochowa

Kancelaria Adwokacka Jagiełło i Smolarek z Częstochowy

Kancelaria Adwokacka Jagiełło i Smolarek z Częstochowy zapewnia kompleksowe doradztwo prawne grupom kapitałowym, spółkom, fundacjom i indywidualnym przedsiębiorcom. Świadczą bieżącą obsługą prawną jednostkom samorządu terytorialnego, sporządzają opinie prawne, projekty umów, regulaminy, projekty pism w sprawach urzędowych, uchwały, inne akta wewnętrzne przedsiębiorstw, negocjują w imieniu przedsiębiorcy, zajmują się prawem pracy, nieruchomościami, zamówieniami publicznymi, odszkodowaniami, sprawami karnymi. skarbowymi oraz prawem administracyjnym.

Główny trzon kancelarii adwokackiej stanowią adwokat Karolina Jagiełło – specjalistka w dziedzinie prawa spółek handlowych i doradztwa korporacyjnego. Współpracuje z klientami biznesowymi i indywidualnymi, oraz adwokat z Częstochowy Jarosław Smolarek – specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego i ubezpieczeniowego, koordynuje pracę asystentów zajmujących się postępowaniem elektronicznym, reprezentuje klientów w po- stępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej.

Kontakt: Jagiełło i Smolarek Kancelaria Adwokacka Częstochowa
ul. Dekabrystów 82, 42-202 Częstochowa, telefon: + 48 34 344 41 20

http://www.jagiellosmolarek.pl/#zespol