Domeny internetowe – rodzaje, podział, DNS

Co to jest domena?

Domena jest elementem sieci internet. Internetowa przestrzeń jest podzielona zarówno pod względem instytucjonalnym jak i ze względu na położenie geograficzne. Domena zawiera informację dotyczącą jej lokalizacji. Innymi słowy domena jest adresem internetowym dzięki, któremu można identyfikować i komunikować się z wybranymi firmami lub osobami.

Rodzaje i podział domen internetowych

Wyróżniamy podział na dwie grupy domen

globalne:

*.com (firmy),
*.net (podmioty związane z Siecią),
*.org (organizacje i stowarzyszenia),
*.info (serwisy informacyjne),
*.biz (komercyjne),
*.gov (organizacje rządowe w USA),
*.mil (wojsko USA),
*.edu (placówki edukacyjne w USA),

narodowe, np:

*.pl (Polska),
*.de (Niemcy),
*.us (USA).
Każdy kraj ma przydzielony dwuliterowy skrót.

Istnieją także formy pośrednie, łączące w sobie cechy domeny globalnej i narodowej – nazywamy je domenami funkcjonalnymi (np. *.com.pl). W przypadku domen globalnych istnieje wielu różnych operatorów, którzy rejestrują takie domeny na równych prawach, określając własne warunki. W przypadku domen krajowych zazwyczaj w jednym kraju operatorem jest jeden podmiot – w Polsce organizacją taką jest NASK administrujący większością domen z końcówką .pl.

Końcówki domen
Domeny nadrzędne nazywane inaczej domenami pierwszego rzędu (gTLD). Istnieje generalny podział domen pierwszego rzędu ze względu na ich przeznaczenie.

Oto zestaw końcówek domen, jakie możesz za naszym pośrednictwem zarejestrować:

.com – Jest domena międzynarodową wykorzystywaną dla wszystkich rodzajów stron.
.biz – Jest domeną międzynarodową o związaną z działalnością finansową (banki, itp)
.org – Jest domeną międzynarodową przeznaczoną dla organizacji, partii, stowarzyszeń.
.info – Jest domeną międzynarodową przeznaczoną dla stron informacyjnych.
.net – Jest domeną międzynarodową wykorzystywaną przez firmy oferujące usługi sieciowe.

.pl

Domeny z końcówką .pl wskazują na lokalizację serwisu internetowego w Polsce. W naszym serwisie można rejestrować 'polskie odpowiedniki’ domen funkcjonalnych, czyli np. .com.pl, .org.pl, .info.pl itd. oraz tzw. domeny regionalne, czyli występujące w domenie .pl, ale wskazujące na konkretny region lub miasto.

Co to jest Domain Name Server (DNS)?

Domain Name Server (serwery nazw lub inaczej DNS) to serwery utrzymujący nazwę domeny i kojarzące ją z fizycznym adresem IP usług i zasobów. Serwery nazw są udostępniane przez każdego usługodawcę oferującego utrzymanie stron internetowych (domen). W celu rejestracji domeny należy podać minimum dwa serwery nazw (DNS) usługodawcy czyli nazwy serwerów oraz ich adresy IP.

Podobne wpisy